Får man kopiera serier för undervisningsändamål?

Fråga: 

Är det möjligt att kopiera en serieruta eller ett seriestrip för undervisningsändamål? Får man visa kopian med en overheadprojektor, då det är förbjudet att överföra ett verk till digital form?

 

Svar: 

Kopieringslicens

En lärare får kopiera högst 20 sidor (eller högst halva publikationen) ur ett upphovsrättsligt skyddat verk för en elev under en termin för undervisningsverksamhet. Därmed är det tillåtet att kopiera högst 20 sidor ur en seriebok eller -tidning för varje elev, eller högst hälften av publikationen om den är kortare än 40 sidor. Då ställs det inga kriterier för användningen av den kopierade bilden. Visning med hjälp av en overheadprojektor är är således tillåten så länge de ovannämnda gränserna beaktas.

Digitalt material får sparas på internt nätverk för undervisningsgrupper, till exempel på kursunderlag eller i andra slutna undervisningsomgivningar. Nu är även redigering av digitalt material tillåten som en del av undervisningen, till exempel översättning av text till annat språk eller bildbearbetning.
 

Bildcitat

Upphovsrättslagens 25 § gör det möjligt att kopiera ett konstverk utan upphovsmannens tillstånd om konstverket har offentliggjorts på ett lagligt sätt och kopieringen sker för en kritisk eller vetenskaplig framställning. Detta benämns som bildcitat. Förutsättningen är att det råder ett sakligt samband mellan bilden och texten. Citaträtten är neutral i förhållande till den teknologi som används. Bilden får därmed citeras även i digital form, om de ovannämnda förutsättningarna – sakligt samband och kritisk eller vetenskaplig framställning – uppfylls. Användning i undervisningen likställs med vetenskaplig framställning. Serien kan därmed infogas i framställningen om förutsättningarna för bildcitat uppfylls. Citeringen är inte tillåten om serien endast används för att ge liv åt framställningen och saknar ett sakligt samband med ämnet.