Att spela musik på rasterna

Fråga:

Får man på rasterna spela musik från t.ex. Spotify i elevernas rastutrymmen eller behövs det ett skilt tilstånd eller någon licens för detta?

Svar:

Man får inte spela musik från Spotify på rasterna.

Musik får spelas på rasterna i kommunens skolor och läroverk med hjälp av det s.k. kommuntillståndet. Detta är ett tillstånd mellan kommunerna och Teosto. Tillståndet tillåter även att man av en inspelning som kommunen äger gör en kopia till t.ex. en cd-skiva eller datorns hårdskiva för att sedan kunna framföra inspelningen. Kommuntillståndet möjliggör även framförande av musik på julfester och vid många andra tillställningar. Specifika användarvillkor för kommuntillståndet hittas på Teostos hemsida.

I övriga skolor krävs det tillstånd för att spela musik på rasterna. Övriga skolor kan ändå anskaffa olika tillstånd av Teosto för användningen av musik. Därmed lönar det sig alltid att kolla upp vilka tillstånd den egna skolan har skaffat.

 

Länkar: