Notsättning av en sång för undervisningsbruk

Fråga:

Får jag själv notsätta t.ex. någon aktuell hitsång som spelas på radion och ge noterna vidare till mina kollegor så de kan använda dessa vid undervisningen på skolans musiktimmar?

Svar:

Notsättning är ett sätt att framställa exemplar av ett musikaliskt verk. Framställning av ett exemplar är något som hör till upphovsmannens ensamrätt. Enligt 12 § upphovsrättslagen är det tillåtet att framställa ett exemplar för eget bruk genom att t.ex. just notsätta en sång, men detta gäller inte undervisningsbruk.

Noter kan skaffas för undervisningsbruk enligt villkoren i Kopiostos fotokopieringstillstånd. Fotokopieringstillståndet täcker både inhemskt och utländskt material. Tillståndet gör det möjligt att ta fotokopior på notpublikationer eller att printa ut noter som finns i digital form. Det kan vara speciellt svårt att hitta lagligt utgivna noter till nyare musikaliska verk, men vissa musiker kan t.ex. ge ut noter på sina egna hemsidor. Man kan även alltid kontakta upphovsmannen själv och be om tillstånd för att notsätta ett verk och använda noterna vid undervisningen.

Undervisnings- och kulturministeriet har anskaffat fotokopieringstillståndet för grundskolor, gymnasium och yrkesläroanstalter med gratis grundutbildning och läroavtalsutbildning. Fotokopieringstillståndets noggrannare villkor hittas på Kopiostos webbsida.

Länkar: