Tillstånd för att ta upp och framföra musik offentligt

Framförandet av musik i en undervisningssituation som hör till undervisningsplanen förutsätter inget skilt tillstånd. Ljudinspelningar (men inte filmer) får därmed spelas upp i undervisningen.

Upptagning och offentligt framförande av musik i andra situationer förutsätter ett tillstånd av upphovsmännen till musikverket, producenterna till ljudupptagningen och den artist som uppträder på ljudupptagningen.

Teosto beviljar tillstånd för musikskaparnas del och Gramex i sin tur för producenternas och de uppträdande artisternas del. Du kan läsa mera om dessa tillstånd i artikeln "Kommuntillståndet och tillstånd för kopiering av ljudinspelningar".