Får man bädda in en YouTube-video i en stängd inlärningsmiljö, ifall videon har en vanlig YouTube-licens?

Fråga:

Får man bädda in en YouTube-video i en stängd inlärningsmiljö, ifall videon har en vanlig YouTube-licens?

Svar:

Vid länkning är det vanligtvis frågan om att man skapar en länk som går att klicka på, som sedan leder vidare rakt till en annan webbsida. Sådan länkning på internet är tillåtet, så länge det sker enligt god sed och inte leder till olagligt material. Därtill måste länkningen ske så att den som använder länken klart märker att han eller hon förflyttas vidare till någon annans sida. Man får inte heller göra en länk till en internetsida till vilken åtkomst vanligtvis är begränsad (t.ex. en avgiftsbelagd sida). Länkning har inte reglerats i lag utan tolkningen baserar sig huvudsakligen på Europeiska unionens domstols dom i fallet C-466/12 Svensson.

Att bädda in material är ett sätt att länka, genom vilket materialet bakom länken görs synligt på en annan internetsida. Europeiska unionens domstol har tagit ställning till inbäddande av videon i fallet Bestwaters (C-348/13). I sin dom ansåg domstolen att de regler som finns för länkar som man kan klicka på även gäller för inbäddat material. I fallet ansåg domstolen dock att det är olagligt att bädda in en video ifall det är frågan om en fritt tillgänglig video (dvs. en video på YouTube som har laddats upp enligt YouTubes villkor) som har laddats upp på YouTube utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

En normal YouTube-video är tillgänglig för alla internetanvändare och tillgången till videon har inte begränsats med något tekniskt skydd eller lösenord. Därmed är det tillåtet att bädda in videon i en sluten inlärningsmiljö, eftersom videon hursomhelst skulle vara fritt tillgänglig på YouTube. Därmed skapar detta inte en ny publik för videon.