Vad är en film?

Fråga: 

Enligt 21 § upphovsrättslagen gäller stadgandet om offentliga framföranden inte filmer. Vad omfattas av begreppet film? Vilka audiovisuella produktioner är filmer?

Svar: 

Begreppet film definieras i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (författningssamling nummer 1433/2007). I lagen avser begreppet ett verk som på teknisk väg kan förevisas i form av rörliga bilder. Definitionen är mycket vid och därmed är alla verk som innehåller rörlig bild filmer i upphovsrättslig mening, oberoende av verkets längd. 

Filmverk får inte framföras i undervisningen utan ett skilt tillstånd. Det är alltså bra att vara extra försiktig då man använder verk som innehåller rörligt material i undervisningen. 

Det är också bra att observera att begreppet "film" i undervisnings- och kulturministeriets tillstånd inte har samma betydelse som begreppet "filmverk" i 21 § i upphovsrättslagen. I ministeriets tillstånd omfattar begreppet endast filmer som avsetts för distribution via biografer eller som bandinspelningar, d.v.s. långfilmer. Begreppet i upphovsrättslagen omfattar däremot alla former av rörliga bilder.