Digilicens

Digilicensen är ett tillstånd som Kopiosto erbjuder läroverken. Digilicensen tillåter lärare och elever att skanna in material och att kopiera material från öppna webbsidor. Undervisnings- och kulturministeriet har anskaffat digilicensen för alla grundskolor, gymnasier och yrkesläroverk. Tillståndet är i kraft fr.o.m. 1.8.2014 och möjliggör digital kopiering samt användning av dessa kopior.