Fotokopieringstillstånd

Kopiostos fotokopieringstillstånd möjliggör kopiering för undervisningsbruk enligt följande villkor:

  • Högst 20 sidor / publikation / termin: böcker, tidningar, reklamer.
  • Högst 10 sidor / publikation / termin: noter och notpublikationer.
  • Förbud att kopiera: arbets- och övningsböcker, svarshäften.

En publikation är t.ex. ett nummer av en tidning. Det är därmed tillåtet att kopiera 20 sidor ur varje nummer av Helsingin Sanomat under en veckas tid, men det är inte tillåtet att kopiera över 20 sidor ur en enskild tidning.

Tillståndet som gäller undervisningsverksamhet innefattar även en rätt att skriva ut material från en digital källa och bifoga denna utskrift till ett elevarbete. Denna utskrift får ändå inte sparas på t.ex. skolans nätsidor. Tillståndet täcker även fotokopiering av utskrifter.