I hurudan undervisning får man använda Creative Commons material?

Fråga: 

Får man använda material som licenserats under Creative Commons licenserna i icke-kommersiell undervisning? Hur är det med undervisning t.ex. i medborgarinstitut eller vid arbetskraftspolitisk skolning?

Svar:

Avsikten med Creative Commons licensen är att utvidga användarnas rättigheter. Creative Commons material kan alltså användas vid all undervisning, förutsatt att man följer licensen.

CC-licensen har fyra olika villkor som upphovsmannen kan välja att använda om han så vill. Ett av villkoren gäller kommersiellt bruk. CC-licenserade verk får alltså användas för kommersiella ändamål förutsatt att upphovsmannen inte har förbjudit sådan användning. Licensvillkoren måste därför alltid kontrolleras.

Upphovsrättslagen gäller undervisning som inte utövas i förvärvssyfte. Undervisning som inte utövas i förvärvssyfte är undervisning i grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet. Vanligtvis räknas undervisning vid andra läroanstalter inte till denna kategori.

Det är ändå skäl att märka att "icke i förvärvssyfte" i upphovsrättslagen inte betyder samma som "icke-kommersiell" i CC-licenserna. Användningen utgör kommersiellt bruk först då man eftersträvar en ekonomisk vinst. Undervisning som inte eftersträvar en ekonomisk vinst (t.ex. undervisning som ordnas av föreningar och medborgarinstitut) är inte kommersiellt bruk enligt CC-licensen, även om sådan undervisning kan anses utgöra undervisning i förvärvssyfte enligt upphovsrättslagen.