Kommuntillståndet och tillståndet för kopiering av ljudinspelningar

Avtalslisenserna som undervisnings- och kulturministeriet skaffat åt skolorna omfattar inte allt material som behövs vid undervisningen. Därför erbjuder upphovsrättsorganisationerna kollektiva tillstånd till skolverken och kommunerna. Dessa tillstånd kan köpas skilt och gör det lättare att använda upphovsrättsligt skyddat material. 

Kommuntillstånd för framförande av musik

Ett av de vanligaste tillstånden är kommuntillståndet för framförande av musik. Upphovsrättslagen innehåller ett undantag som gör det möjligt för skolorna att framföra musik i undervisningen. Därför behöver skolorna inte vanligtvis tänka på tillstånd för framförande av musik.

Undantaget gäller ändå inte tillställningar som faller utanför undervisningen så som t.ex. skolans julfester eller andra evenemang. Därför behövs det årliga kommuntillståndet. Kommuntillståndet gör det möjligt att framföra musik och spela in musik bl.a. vid avgiftsfria och avgiftsbelagda konserter som kommunen organiserar, så som just t.ex.skolans julfester.

Kommuntillståndet omfattar ändå inte konserter eller tillställningar som ordnas av musikläroverk då evenemanget ordnas i samarbete med en utomstående part. 

Kopiering av ljudinspelningar 

Det är tillåtet att framföra musik under musiklektionen och elevernas framföranden får spelas in tillfälligt t.ex. för att betygsättas. Kommuntillståndet gör det också möjligt att spela in musik som framförs under olika fester. Det är ändå inte tillåtet att spela in musiken för att använda den som bakgrundsljud under skolans tillställningar eller elevernas övningsarbeten. För sådan användning krävs ett särskilt tillstånd. Kopieringstillstånd för ljudinspelningar kan skaffas av Gramex.