Kopiostos digilicens

Kopiosto lanserade i maj 2011 ett särskilt digitillstånd för digitalisering och digital kopiering av publikationer.

Digilicensen är ett svar på de problem som uppstått i samband med kopiering av digitala material. Eftersom det tillstånd som undervisnings- och kulturministeriet avtalat om endast omfattar en rätt att skriva ut digitala material krävs det ett särskilt tillstånd för digitalisering av analoga material och digital kopiering.

Digilicensen gör det möjligt för lärare och elever att skanna tryckta publikationer och kopiera fritt tillgängliga material på webben. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material. Dessutom är licensen teknologineutralt, d.v.s. digitalisering av publikationer kan ske med såväl en dokumentkamera, skanner eller vilken annan kopieringsmaskin som helst. Digilicensen täcker numera även noter och sångtexter.

Undervisnings- och kulturministeriet har anskaffat en digilicens för alla grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Licensen ger lov till digital kopiering och användningen av dessa kopior, och den är i kraft fr.o.m. 1.8.2014.

Villkoren i licenserna varierar för de olika läroanstalterna och de framgår ur licensdokumenten som även finns tillgängliga på Kopiostos hemsida (se länk nedan).

Upphovsmännen har rätt att förbjuda användning av material under digilicensen på samma sätt som de kan förbjuda användning av material under andra avtalslicenser. Kopiosto upprätthåller en lista på de rättighetsinnehavare som förbjudit en sådan användning av deras verk.