Tillstånd för framförande och inspelning av TV- och radioprogram

Tillståndet för framförande och inspelning av TV- och radioprogram har avtalats om mellan Kopiosto, APFI ry och televisionsbolagen, och tillståndet tillåter användning av vissa tv-kanaler, radiokanaler och nättjänster vid undervisningen.

Tillståndet gäller följande tv-kanaler (fr.o.m. 1.8.2014): YLE 1, YLE 2, YLE Fem, Yle Teema och MTV3. Tillståndet tillåter att man spelar in och framför alla andra program från kanalerna förutom filmer som avsetts för distribution via biografer eller bandinspelningar, reklamer eller utländska serier med fortlöpande intriger.

Inspelningen kan göras med vilken som helst teknik (VHS-kassett, DVD-skiva, digiboxens hårdskiva etc.). Våren 2010 utvidgades denna inspelningsrätt att gälla även skolans interna nätverk, så länge det är stängt för utomstående. En inspelning av ett undervisningsprogram får användas obegränsat medan en inspelning av ett annat program får användas i två år fr.o.m. inspelningstidpunkten.

Gällande radioprogram gäller tillståndet alla Rundradions kanaler. Från dessa får man fritt banda in undervisningsprogram och det finns ingen tidsbegränsning för hur länge dessa inspelningar får användas.

I augusti 2012 meddelades att undervisnings- och kulturministeriet, Kopiosto och Tuotos hade kommit överens med Rundradion om användning av Yle Arenan och det Levande Arkivet vid undervisningen. De inhemska tv-programmen som finns i dessa tjänster får användas vid undervisningen. Tillståndet tillåter ändå inte att man spelar in eller lagrar dessa program själv.

Inspelningstillståndet för TV- och radioprogram samt tillståndet att använda YLE Arenan och det Levande Arkivet gäller i alla läroanstalter som är under undervisnings- och kulturministeriet samt i andra läroanstalter som skilt har skaffat tillståndet.