Vad är en Creative Commons licens?

Under de senaste åren har Creative Commons blivit den överlägset mest populära öppna licensen. Creative Commons licensen är ett tillstånd som ger flera rättigheter att använda materialet. CC-licenser kan i princip användas för alla material, men licensen var ursprungligen närmast avsedd för att användas för digitala material. 

Creative Commons licenserna publicerades år 2002 och deras popularitet har därefter vuxit exponentiellt: År 2008 fanns det uppskattningsvis 130 miljoner licenserade verk på internet och i början av 2012 fanns det över 210 miljoner CC-licenserade bilder endast på Flickr-tjänsten. Idag finns det miljarder av verk på internet som har licenserats under en CC-licens. Detta material innehåller också många användbara verk för undervisning. 

Utgångspunkten är att användaren (t.ex. en lärare eller elev) får använda ett CC-licenserat verk utan ett skilt tillstånd (användningen kan innebära t.ex. framförande eller kopiering). En CC-licens är ett tillstånd av upphovsmannen som åsidosätter begränsningarna i avtalslicenserna. En lärare får därmed t.ex. kopiera CC-licenserat material utan begränsningar för antalet sidor. 

CC-licensens populaitet beror på att det är enkelt att använda licensen och på det att upphovsmannen i viss mån kan anpassa licensen för sina egna behov. Det är lätt att se vilka rättigheter som har licenserats med hjälp av CC-licensbilderna, som presenteras nedan. 

Licensvillkoren: 

Erkännande (BY)

Nimi mainittava

Varje CC-licens innehåller villkoret "Erkännande". Detta betyder att den ursprungliga upphovsmannen ska namnges då verket används. 

Icke kommerciell (NC)

Ei kaupalliseen käyttöön

Upphovsmannen kan begränsa användningen till endast icke-kommersiell användning genom att välja villkoret "Icke-kommersiell". 

Inga bearbetningar (ND)

Ei jälkiperäisiä

Detta villkor förbjuder bearbetningar av verket. Verket får framföras, kopieras och delas fritt, men användningen måste ske i verkets ursprungliga form.

Dela lika (SA)

Sama lisenssi

Villkoret innebär att verket får bearbetas och användas fritt, men alla resultat som följer av verket måste licenseras vidare under samma villkor som det ursprungliga verket. Det nya materialet måste alltså ha samma CC-licens som det ursprungliga verket. 

Vid sidan om dessa villkor är det skäl att komma ihåg upphovsmannens ideella rättigheter, d.v.s. verket får aldrig användas på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen. 

Mera information om Creative Commons hittas under länken nedan.