Vad är undervisnings- och kulturministeriets tillstånd för inspelning av TV-sändningar

Fråga:

1. Vilka kanaler omfattas av tillståndet?
2. Hur ska man spela in programmen enligt tillståndet?
3. Vilka program omfattas av tillståndet?
4. Hur länge får man använda inspelningarna?

Svar:

1. Tillståndet gör det möjligt att spara och framföra program från kanalerna YLE TV 1, YLE TV2, MTV 3, YLE Teema och FST5. Dessutom är det tillåtet att framföra program från tjänsterna YLE Arenan och YLE Arkivet, men inte att spara program från dessa.

2. Vid sidan om traditionella inspelningsmedel (VHS, DVD, hårdskiva mm.) är det tillåtet att spara program på skolans server, förutsatt att nätverket är internt och slutet.

3. Tillståndet omfattar alla program förutom filmer som är avsedda för distribution via biografer eller bandinspelningar, reklamer och utländska serier med en fortlöpande intrig.

4. Undervisningsprogram får användas utan någon tidsgräns. Andra program får användas upp till två år från sändningstidpunkten.