Nyckelord: definition

Enligt 21 § upphovsrättslagen gäller stadgandet om offentliga framföranden inte filmer. Vad omfattas av begreppet film? Vilka audiovisuella produktioner är filmer?