Nyckelord: kopiering

Hur kan man kontrollera uppgifter i samband med distansundervisning? Om en lärares digitala presentationsmaterial inte används, hur kan svaret på relevanta uppgifter visas till elever? Får man ta bild av läroguiden och dela den i en stängd undervisningsmiljö, ett moln eller på en annan liknande plattform?

Rätten att bearbeta ett verk (bearbetningsrätt) hör till upphovsmannens ensamrätt.
Ett lagstridigt förfarande där man framställer eller kopierar och sprider exemplar av skyddade verk utan stöd i lag eller upphovsmannens tillstånd.
Kopiering för privat bruk förutsätter att verket har gjorts tillgängligt för allmänheten på ett lovligt sätt.
Kopiering av ett verk hör till upphovsmannens ensamrätt och förutsätter därmed normalt ett tillstånd.