Nyckelord: piratism

Ett lagstridigt förfarande där man framställer eller kopierar och sprider exemplar av skyddade verk utan stöd i lag eller upphovsmannens tillstånd.