Nyckelord: privat

Kopiering för privat bruk förutsätter att verket har gjorts tillgängligt för allmänheten på ett lovligt sätt.