Nyckelord: QR-kod

Har en lärare rätt att göra en QR-kod av vilken internetadress som helst och använda den med barnen på lektionerna?