Nyckelord: upphovsman

En upphovsman är den som genom ett skapande arbete skapar ett sådant självständigt och egenartat verk som upphovsrättslagen avser.