Ställ en fråga

Funderar du ännu på någonting? Du kan skicka in en fråga till oss som vi ger svar på i Frågor och svar -delen på vår nätsida!

OBS! Vi svarar bara på upphovsrättsliga frågor som har att göra med en lärares arbete. Svaren är allmänna till sin natur och de är inte juridiskt bindande.