Nyckelord: muunnelma

Kopiosto lanserade i maj 2011 ett särskilt digitillstånd för digitalisering och digital kopiering av publikationer.