Opettajan työ ja tekijänoikeudet

Operight-sivusto on tarkoitettu vastaamaan opettajan työhön liittyviin tekijänoikeuskysymyksiin.

Sivustolla esitellään laissa olevat rajoitukset ja opettajan työtä koskevat sopimuslisenssit. Näiden avulla opettaja pystyy hyödyntämään tekijänoikeutta kattavasti opetustoiminnassa. Pyrkimyksenä on esittää asiat selkeästi ja käytännönläheisesti. Mikäli ratkaisua omaan tekijänoikeuskysymykseen ei löydy, voi sivuston kautta myös lähettää kysymyksen asiantuntijoille.

Sivusto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja IPR University Centerin ylläpitämää Operight-hanketta. IPR University Center (Immateriaalioikeusinstituutti) on kuuden yliopiston yhteinen laitos, joka koordinoi immateriaalioikeuteen liittyvää tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Instituutti antaa asiantuntijalausuntoja mm. tekijän- ja teollisoikeuden säädöshankkeista, järjestää kursseja, tarjoaa tietopalvelua ja toimittaa kannatusyhdistyksen IPRinfo-lehteä.

Opettajan pieni opas tekijänoikeuteen