Videotallenteen tekijänoikeuskysymyksiä

N.N. A Oy:stä pyysi 20.11.2001 tekijänoikeusneuvoston lausuntoa tekijänoikeuskysymyksistä, jotka liittyivät yrityksille tuotettuihin videonauhoihin ja niiden masternauhoihin. A Oy:n yhtenä liiketoiminta-alueena oli yritysvideotuotanto. A Oy oli huolehtinut koko tuotantoprosessista kuvauksineen ja editointeineen. Lisäksi ulkopuolisia palveluita oli joskus käytetty alihankintana. Koska yrityksen toimintaa oltiin vapaaehtoisesti lopettamassa, hakija tarvitsi tekijänoikeusneuvoston lausunnon kyseisten videonauhojen ja niiden masternauhojen tekijänoikeudesta. A Oy:n käytäntö oli ollut, että alkuperäinen nauha jää sille ja että asiakas saa siitä halutessaan lisäkopioita tai maksua vastaan päivityksiä lisäkuvausten kautta. Tekijänoikeuksista ei ollut erikseen sovittu minkään tahon kanssa. Kauppa olivat syntyneet tarjouksen perusteella usein suullisella tai kirjallisella sopimuksella.

N.N. kysyi:

1. Voiko A Oy myydä masternauhat ja muuta videokuvauksissa kertynyttä kuvamateriaalia sisältävät nauhat edelleen yritykselle, joka voisi jatkossa palvella A Oy:n asiakkaita sen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti ilman, että A Oy tällä toimellaan loukkaisi tekijänoikeutta?
2. Voiko A Oy myydä nauhat erikseen kullekin videoesityksen tilanneelle yritykselle?
3. Ellei mikään edellä mainituista tahoista ole halukas ostamaan nauhoja, voiko A Oy myydä ne kenelle tahansa?
4. Jos mikään edellä mainituista ei käy, onko nauhat tuhottava, koska A Oy:llä ei enää ole mahdollisuutta palvella asiakkaitaan.

N.N. ei ollut toimittanut tekijänoikeusneuvostolle kyseisiä videotallenteita tai esimerkkiä niistä, mutta tekijänoikeusneuvosto lähti lausunnossaan siitä oletuksesta, että tarkoitetut videotallenteet olivat suojattuja elokuvateoksia. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tekijänoikeus elokuvateoksiin kuuluu niiden tekijälle tai tekijöille, tai sille, jolle tämä oikeus on esimerkiksi sopimuksella siirtynyt. Oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, voi olla tekijänoikeuden haltija vain, jos tekijänoikeus on siirtynyt sille esimerkiksi sopimuksella. Tekijänoikeusneuvosto ei esitetyn aineiston perusteella voinut ottaa kantaa siihen, kenelle tai keille tekijänoikeus lausuntopyynnössä tarkoitettuihin videotallenteisiin kuului.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että jos A Oy oli hankkinut tekijänoikeuden videotallenteisiin kyseisten videotallenteiden tekijöiltä, sillä on oikeus määrätä videotallenteiden kappaleiden tarjoamisesta myytäväksi. Tekijänoikeudelliselta kannalta ei ole merkitystä sillä, kenelle myytäväksi tarjoaminen tapahtuu. Se, jolle kirjallisen tai taiteellisen teoksen elokuvaamisoikeus on luovutettu, saa samalla oikeuden saattaa teoksen yleisön saataviin. Ellei toisin ole sovittu, ei luovutuksen saaja kuitenkaan saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta toiselle. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että, milloin oikeus kuuluu liikkeelle, sen saa luovuttaa yhdessä liikkeen tai sen osan kanssa eli A Oy voi luovuttaa tekijänoikeudet samalla, kun luovuttaa liikkeensä.

Elokuvan tuottajalla on elokuvaan elokuvan tuottajan oikeus. Filmiä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa, ei tuottajan suostumuksetta saa levittää yleisön keskuuteen ennen kuin 50 vuotta on kulunut tallentamisvuodesta. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että elokuvan tuottaja on se fyysinen tai oikeushenkilö, joka taloudellisesti vastaa kuvatallenteen tuotannosta. Esitettyjen tietojen perusteella tämä taho oli tekijänoikeusneuvoston mukaan todennäköisesti A Oy, joka on vastannut kyseisten videotallenteiden tuottamisesta, kuvaamisesta ja editoimisesta. Tekijänoikeuslaki ei estä myymästä kullekin videotallenteen tilanneelle yritykselle sen alun perin tilaamaa nauhaa tai nauhoja. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että kysymystä toimeksiannon perusteella tehtyjen videotallenteiden tarjoamisesta myytäväksi on aina arvioitava osapuolten, kuten toimeksiantajan ja tuottajan sekä tuottajan ja elokuvan tekijöiden välillä tehtyjen sopimusten valossa. (Kysymykset 1 - 3)

Tekijänoikeusneuvoston mukaan taiteellisen teoksen, kuten elokuvateoksen, tai sen kappaleen hävittäminen ei loukkaa tekijän respektioikeutta. (Kysymys 4)