Upphovsmän

Operight finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och upprätthålls av IPR University Center. IPR University Centers hemsida: www.ipruc.fi.

IPR University Center strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara tillförlitligt och aktuellt. IPR University Center svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. IPR University Center svarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.