Nätverk

Upphovsrättslagen är teknologineutral, d.v.s. upphovsrätten omfattar alla sätt för att framställa och kopiera ett verk. Därmed får också digitala verk upphovsrättsligt skydd på samma sätt som en bok, skulptur eller tavla.

Det finns flera olika slag av nätverk: t.ex. internet som är öppen för alla och interna nätverk. Läroverken använder båda två. Under temasidan "Nätverk" behandlas frågor angående digitala miljöer och de tjänster som erbjuds där. 

Under temasidan behandlas särskilt skolans nätsidor och nätsidor som eleverna skapar skolan. Frågorna som berör nätsidor går också ofta utanför upphovsrätten och berör t.ex. integritetsskyddet och tjänsteleverantörens ansvar. 

Läroverken använder också ofta Moodle, Blackboard eller andra läroplattformer. Det skapas en hel del material inom dessa nätverk men det är också vanligt att ladda upp material till nätverken. Under detta tema behandlas också frågor som har att göra med användning av verk inom skolans interna nätverk. 

Största delen av det material som används i undervisningen skapas ändå utanför skolan. Under den senaste tiden har det uppstått flera olika digitala tjänster som t.ex. Wikipedia och YouTube. Det är ofta lockande att använda dessa tjänster i undervisningen men användningsvillkoren tillåter inte alltid att tjänsten används i undervisningen. Denna temasida behandlar också dessa frågor.