Fri användning

Upphovsrätten ger skydd år den konkreta uttrycksformen för ett självständigt och egenartat verk. Upphovsrätten ger ändå inte skydd åt information eller idéer. Det upphovsrättsliga skyddet gäller inte heller för alltid. Det finns dessutom material som får användas fritt eller vars användning är tillåten på grund av ett skilt tillstånd av upphovsmannen. 

Under temasidan "Fri användning" presenteras bl.a. en av upphovsrättens viktigaste begränsningar, d.v.s. citaträtten. Under denna temasida kan du läsa hur du kan citera andras verk på ett lagligt sätt. 

Artiklarna under temasidan "Fri användning" behandlar också den upphovsrättsliga skyddstiden och de närstående rättigheterna. Den upphovsrättsliga skyddstiden är 70 år från utgången av upphovsmannens dödsår medan skyddstiden för de närstående rättigheterna är kortare. Efter att skyddstiden har gått ut är verken inte längre upphovsrättsligt skyddade. 

Upphovsrättslagen innehåller också bestämmelser om fria verk: bl.a. lagar, förordningar och en stor del av offentliga dokument. Till sist är det bra att komma ihåg att det alltid är möjligt att avtala om upphovsrättigheter. Det finns t.ex. en hel del material på internet som får användas fritt på grund av upphovsmannens tillstånd.