Allmänt

Upphovsrätten uppstår automatiskt till den som skapar ett arbete. Förutsättningen är att arbetet utgör ett självständigt och egenartat verk. Upphovsmannen får då både ekonomiska och moraliska rättigheter till verket. 

Upphovsrätten är ändå inte absolut. Samhället måste få njuta av konst och kultur och vetenskapen kan inte gå vidare om det inte är möjligt att utnyttja akademiska verk i forskningen. Upphovsrätten begränsas därför bl.a. för undervisningsändamål och kulturella ändamål. Temasidan "Allmänt" behandlar kort de rättigheter som har skapats för att skydda undervisningen. Frågorna behandlas också under andra teman. 

En av grundfrågorna i upphovsrätten gäller distinktionen mellan offentliga och icke-offentliga tillställningar. Frågan om undervisningens offentlighet har väckt mycket debatt och denna fråga behandlas utförligt under denna temasida. 

Det är också viktigt att observera att upphovsrättslagen inte innehåller en stor del tvingande regler. Det är alltså alltid möjligt att ingå avtal som avviker från upphovsrättslagstiftningen. Meningen är att presentera grundläggande upphovsrättsliga frågor under denna temasida.

Extraherad från innehåll

Vilka begränsningar av upphovsrätten gäller vid undervisning?
Vilka begränsningar finns det för upphovsrätten när det gäller undervisning?
Egenart
För att vara ett i upphovsrättslagen avsett verk måste resultatet av det kreativa arbetet vara både självständigt och egenartat.
 Upphovsrättsförseelse och -brott
Kränkningar av upphovsrätten kan ha straffrättsliga påföljder.
Upphovsrättsorganisation
Upphovsrättsorganisationer representerar upphovsmän och administrerar de rättigheter som dessa har enligt upphovsrättslagen.