Upphovsman

En upphovsman är den som genom ett skapande arbete skapar ett sådant självständigt och egenartat verk som upphovsrättslagen avser. Upphovsrätten till ett verk uppstår då verket skapas och tillhör upphovsmannen. Ett verk kan även ha flera upphovsmän. Vem som helst kan vara upphovsman till ett verk, så det spelar t.ex. ingen roll ifall upphovsmannen är minderårig.