Musik

Upphovsrätten skyddar också musik. Musiken kan skapas själv, spelas upp från en skiva eller direkt från internet, t.ex. från Spotify. Musik framförs både under lektionerna och under olika fester. Är det någon skillnad mellan de olika sätten att framföra musik? Gäller samma regler då man spelar musik från en skiva som när man spelar musik från Youtube?

Men det finns flera frågor som har att göra med musik: musiken skapas ofta av flera olika personer, t.ex. en tonsättare, arrangör och textförfattaren. Dessutom finns det även producenter för musikupptagningar. Vem tillhör rättigheterna egentligen? 

Det är också skäl att komma ihåg att det musikaliska verket ofta skrivs ner som noter. Är det tillåtet att kopiera noterna med fotokopieringstillståndet? Och är det tillåtet att använda dessa noter t.ex. under skolans konserter?

Bland annat dessa frågor behandlas under temasidan "Musik".