Vad är ett verk?

Fråga: 

Vad är ett verk? Förutsätter ett verk en viss konstnärlig nivå? Skyddar upphovsrätten verk som skapats av minderåriga?

Svar: 

Enligt 1 § i upphovsrättslagen har den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket.

Ett originellt verk som har skapats genom ett självständigt skapande arbete är upphovsrättsligt skyddat. Det finns dock inget krav på hur konstnärligt verket skall vara, dvs. ett "fult" verk får samma skydd som ett "vackert" verk.

Ett verk kan vara bl.a.

  • filmverk, bildkonstverk, fotografiskt verk, skönlitterärt verk, beskrivande litterärt verk, datorprogram, muntligt framförande (t.ex. en föreläsning), byggnadskonst, konsthantverk, konstindustriellt verk, musikaliskt verk, sceniskt verk

Upphovsrätten skyddar endast uttrycksformen, och idéer eller information får därmed inte upphovsrättsligt skydd.

Upphovsmannens ålder påverkar inte uppkomsten av det upphovsrättsliga skyddet. Också verk som skapats av minderåriga (t.ex. elever) kan vara upphovsrättsligt skyddade.