Nyckelord: verk

Ett verk är ett resultat av ett självständigt skapande arbete.
Upphovsrätten ger inte skydd åt ett skriftligt verks idé eller ämne, behandlingssätt, struktur, disposition eller den information som verket innehåller.
Kopiering för privat bruk förutsätter att verket har gjorts tillgängligt för allmänheten på ett lovligt sätt.
Kopiering av ett verk hör till upphovsmannens ensamrätt och förutsätter därmed normalt ett tillstånd.