Upphovsrätt till en föreläsning

Utlåtandet gällde upphovsrätten till en föreläsning på ett universitet. Utgångspunkten är att upphovsmannen har upphovsrätt till ett självständigt och egenartat verk. Upphovsrättslagens 14 § tillåter upptagning av en föreläsning för tillfälligt bruk i undervisningsverksamhet. Om upptagningen ska användas för annat än tillfälligt bruk förutsätts upphovsrättsinnehavarens tillstånd.