Rättigheter till skriftlig guide som uppstått i ett arbetsförhållande

A hade i sitt arbetsförhållande till Opetustarvike Oy skapat en skriftlig guide gällande ekonomiskt körande. Guiden hade skapats vid sidan om A:s vanliga arbetsuppgifter och utan någon extra kompensation. A ville veta huruvida han/hon hade upphovsrätt till verket.

Upphovsrättsrådet ansåg att guiden var ett sådant skriftligt verk som avses i upphovsrättslagen. Rådet konstaterade att det är upphovsmannen till ett verk som får upphovsrätten till detta även då verket uppstått i ett arbetsförhållande . Dessa rättigheter kan sedan övergå genom skriftligt eller konkludent avtal (som innebär ett sorts tyst godkännande av situationen). Rådet kunde i det enskilda fallet inte ta ställning till ifall rättigheterna hade övergått, eftersom detta var utanför rådets befogenhet.