Sammanfattningskompendium baserat på en inträdesbok

Tillgängliggörande av ett verk i bearbetad form förutsätter upphovsrättsinnehavarens samtycke. Endast bearbetning kräver inte tillstånd av upphovsmannen, utan det är då bearbetningen offentliggörs som tillstånd förutsätts av upphovsrättsinnehavaren. Fallet handlade om en prepkurs som hade sammanställt ett sammanfattningskompendium som bestod dels av sammanfattningar av inträdeslitteraturen, dels av övningsuppgifter som baserade sig på denna litteratur. Sammanfattningarna bestod främst av direkta citat ur boken, och rådet konstaterade att rätten att citera verk inte skyddar sådana verk som består av endast citat, eftersom dessa verk inte uppfyller de krav som ställs på citaträtten. Rådet ansåg att kompendiets skapare skulle ha bordat be inträdesbokens upphovsman om lov innan skaparen gjorde sammanfattningskompendiet tillgängligt för allmänheten genom att sälja kompendiet på sin prepkurs.