Rättigheterna till en handbok som skapats i arbetet

En handbok ansågs utgöra ett verk i enlighet med 1 § i upphovsrättslagen. Upphovsrättsrådet tog inte ställning till bevisningsfrågan om upphovsrättens utsträckning och vem upphovsrätten hörde till i ett arbetsförhållande.