Rätt till övningsarbeten som skapats under studierna

Fallet handlade om en yrkeshögskola som i några av sina studieguider hade skrivit in att alla de övningsarbeten som görs under studierna automatiskt tillhör yrkeshögskolan. Två studentorganisationer bad upphovsrättsrådet om ett utlåtande gällande huruvida detta var tillåtet enligt upphovsrättslagen. Organisationerna bad även rådet att ta ställning till ifall ett sådant avtal, som täcker hela studietidens alla arbeten, var förenligt med god sed.

Upphovsrättsrådet ansåg att upphovsrätten inte påverkas av att verket är ett lärdomsprovsarbete eller att det skapats under studierna. Rådet betonade att rättigheter till dessa verk kan överlåtas genom avtal (men undantaget av moraliska rättigheter), men att upphovsrättigheterna till verket inte automatiskt flyttas till yrkeshögskolan då studeranden överlåter ett exemplar av lärdomsprovsarbetet till högskolan. Rådet ansåg sig inte vara behörigt att avgöra giltigheten av det enskilda avtalet i fallet.