Får gamla tidningsreklamer användas i examensarbeten?

Fråga:

En an mina studerande skulle villa utnyttja gamla reklamer i sitt projekt. De flesta av tidningarna eller företagen som gjort reklam i dessa existerar inte längre. I reklamerna har det inte skrivits in vem som är upphovsmannen, och detta går inte heller riktigt att ta reda på (vi skickade e-post till en av tidingarna, som svarade att detta inte är möjligt). Reklamerna kommer inte att ändras utan endast att flyttas till ett olikt bottenmaterial (t.ex. tyg eller trä). Agerar vi rätt ifall vi antar att upphovsmannen är okänd och att det upphovsrättsliga skyddet gäller i 70 år från utgivningen av tidningen?

Svar:

Upphovsrätten skyddar endast kreativa och egenartade verk. Vid bedömningen av detta brukar man utgå ifrån att ett verk är egenartat om ingen annan skulle ha kunnat komma till samma slutresultat genom ett likadant kreativt skapande. Skriftliga reklamer i tidningar är oftast väldigt likadana. Därmed är det möjligt att tidningsreklamer inte överhuvudtaget får upphovsrättsligt skydd. Som exempel kan tas en tidningsreklam som lyder "Markus Markussons renoveringsbutik - alla krattor 10€". Denna reklam är inte tillräckligt självständig och egenartad för att få upphovsrättsligt skydd som ett skriftligt verk. En reklam som liknar detta exempel kan användas fritt. Gällande tidningsreklamer som innehåller bilder kan det däremot ibland vara svårare att avgöra ifall verkshöjden överskrids eller ej. Reklamer med bilder kan även innehålla fotografier, som alltid skyddas av närstående rättigheter. Se "Närstående rättigheter" i ordlistan under rubriken "Allmänt".

För ett verk som har offentliggjorts utan att upphovsmannen blivit angiven med sitt namn eller sin allmänt kända pseudonym eller signatur gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket offentliggjordes (44 § upphovsrättslagen). Ifall upphovsmannens identitet kan fastställas innan skyddstiden gått ut ändras skyddstiden till utgången av sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår. Agerandet i fallet är korrekt, eftersom reklamer som är skapade av okända upphovsmän får användas fritt ifall det har gått 70 år sedan verken gavs ut.