Verkströskeln för ett lärdomsprovsarbete och kommersiell användning av arbetet

En studerande vid en yrkeshögskola hade gjort sitt lärdomsprovsarbete för K.K. I ett senare skede hade K.K. skickat in arbetet till en tävling för nya affäridéer och vunnit i sin kategori. K.K. hade sänt in arbetet utan studerandens tillstånd och utan att nämna studentens namn. Studenten bad rådet om ett utlåtande gällande huruvida lärdomsprovsarbetet var ett i upphovsrättslagen avsett verk och huruvida K.K. hade kränkt studerandens upphovsrätt (framför allt de morlaiska rättigheterna) då K.K. hade låtit bli att nämna studenten som upphovsman till verket.

Upphovsrättsrådet ansåg att lärdomsprovsarbetet utgjorde ett verk. Rådet saknade dock behörighet att behandla bevisningsfrågan om vad som hade avtalats mellan parterna.