Rättigheterna till en slutrapport

I fallet hade en arbetstagare gjort en slutrapport i slutet av sitt arbetsförhållande. Arbetsgivaren hade senare gjort ändringar i rapporten, och arbetstagaren bad rådet ta ställning till huruvida detta kränkte arbetstagarens upphovsrätt. Rådet konstaterade att en slutrapport är ett verk i enlighet med 1 § i upphovsrättslagen, och att slutrapporten alltså uppnådde verkshöjd. Rådet konstaterade också att huvudregeln i arbetsförhållanden är att upphovsrätten till ett verk tillhör arbetstagaren (med undantag för datorprogram). Upphovsrättsrådet tog i fallet inte ställning till det enskilda arbetsförhållandets innehåll eller villkor.