Vad måste beaktas vid en bildsökning i Google Drive?

Fråga: 

I Google Drives dokument finns ett Undersök-verktyg, med vilket man kan hitta bilder genom olika sökord. Bilderna är länkar till de sidor där bilderna ursprungligen har hittats. Får man bifoga sådana bilder till sitt dokument, ifall länken till bildens sida på detta sätt hålls kvar i dokumentet?

Svar: 

Bildfunktionen i Google Drives Undersök-verktyg fungerar enligt samma princip som Googles vanliga sökmotor: bilderna är en samling av filer som finns på nätet varav vissa är olagligt uppladdade, vissa har publicerats av upphovsmannen själv och vissa är publicerade under fri licens.

Att kopiera en bild och bifoga den i ett dokument är en sådan framställning av exemplar som avses i 2 § upphovslagen. Att framställa ett exemplar för annat än privat bruk kräver i sig tillstånd av bildens ägare även om man behåller bildens ursprungliga länk. 

Bilder som publicerats med fri licens får ändå användas. Man kan begränsa Googles normala bildsökning så att den endast visar bilder som får användas fritt (i samband med bildsökningen kan man via inställningsmenyn välja "avancerad sökning" och vid "användningsrättigheter" välja t.ex. "får användas och delas"). Denna sökfunktion finns dock inte i Google Drive. Därför lönar det sig att söka efter bilder med Googles vanliga sökmotor eller t.ex. med en Creative Commons sökmotor som endast söker efter material som publicerats fritt med en CC-licens.