Skyddar upphovsrätten också översättningar?

Fråga: 

Skyddar upphovsrätten också översättningar?

Svar: 

Upphovsmannen får bestämma över sitt verk också som en översättning eller bearbetning. Att göra en översättning förutsätter alltså upphovsmannens tillstånd. 

För att en översättning (eller bearbetning) ska få upphovsrättsligt skydd ska verket vara självständigt och egenartat. Verkströskeln för översättningar är vanligtvis lägre än för de ursprungliga verken, men översättningar som gjorts ord för ord och får inte skydd som självständiga verk.