Får man citera Facebook-kommentarer?

Fråga: 

Gäller citaträtten bl.a. statuskommentarer på Facebook? Får en person som delat med sig av en nätlänk använda de kommentarer som skrivits i samband med länken om personen i samband med citatet nämner skribentens namn, även om skribenten inte gett sitt tillstånd till användningen av kommentaren?

Svar: 

Citaträtten gäller i princip även verk på Facebook. Citering tillåter ändå inte att man använder verk i sin helhet. Citering bör stöda skribentens egna verk och i samband med citatet bör man nämna upphovsmannen till det citerade verket samt källan i sin helhet. Verk som är självständiga och egenartade får upphovsrättsligt skydd. Skriftliga verk, som kommentarer på Facebook i grund och botten är, har traditionellt haft en låg verkströskel och får därmed ganska enkelt ett täckande skydd.

Ifall det är frågan om en väldigt kort och vanlig text uppnår den ändå antagligen inte verkshöjd, och blir därmed utan skydd. Exempel på en sådana kommentarer som inte skulle uppnå verkshöjd är t.ex. “De här e en jättebra blogg, kolla in den!” eller “En trevlig kväll hemma med kompisarna”. Texter som inte uppnår verkshöjd får användas fritt. Ifall det är frågan om en kommentar som består av flera satser, där man t.ex. analyserar länkens innehåll, är det troligt att kommentaren får upphovsrättsligt skydd. Ifall kommentaren får upphovsrättsligt skydd krävs tillstånd av upphovsmannen för att få använda kommentaren i sin helhet. Ifall man vill ha en del av den upphovsrättsligt skyddade kommentaren med i sin egna kommentar bör man i samband med citatet nämna vem som är upphovsmannen till det man citerar.