Nyckelord: närstående rättighet

Den som har producerat en ljudupptagning får en sk. närstående rätt till inspelningen enligt 46 § upphovsrättslagen.