Saako sarjakuvia kopioida opetuskäyttöön?

Kysymys: 

Onko mahdollista kopioida yksi sarjakuvaruutu tai sarjakuvastrippi opetusta varten? Entä saako sen esittää piirtoheitinkalvolla tai muuttaa digitaaliseen muotoon?

 

Vastaus: 

Opettaja voi käyttää sarjakuvaa kopiointiluvan perusteella. Sarjakuvan käyttäminen on mahdollista myös niin sanottuna sitaattina.

Kopioston kopiointilupa

Opettajien on mahdollista kopioida opetusta varten kutakin oppilasta varten enintään 20 sivua (kuitenkin aina enintään puolet) yhdestä julkaisusta lukukauden aikana. Jos on kyse sarjakuvakirjasta tai -lehdestä, voit kopioida siitä enintään 20 sivua kullekin oppilaalle, tai enintään puolet, jos julkaisu on lyhyempi kuin 40 sivua. Tällöin ei vaadita mitään kriteerejä kuvan käytöltä. Niinpä piirtoheittimellä esittäminen on sallittua, kunhan ottaa mainitut rajat huomioon.

Kopiointiluvalla opettajat ja oppilaitoksen muu henkilökunta sekä opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista. Lupa koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja. Aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa sekä opinnäyte- ja harjoitustöissä. Painettuja julkaisuja ovat muun muassa kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet, tutkimusraportit ja käyttöoppaat ja myös sarjakuvat.


Sitaatti

Tekijänoikeuslain 22 § (sitaatti) mukaan julkistetusta teoksesta saa ilman tekijän lupaa ottaa sitaatin. Lainauksen tulee olla hyvän tavan mukainen, laajuudeltaan tarkoituksenmukainen ja sillä tulee olla hyväksyttävä yhteys lainaavaan teokseen. Tämän lisäksi tekijänoikeuslain 25 § (ns. kuvasitaatti) sallii laillisesti julkistetun taideteoksen kuvan kopioimisen tieteellistä tai arvostelevaa esitystä varten ilman lupaa.

Siteerattaessa kuvalla täytyy olla asiallinen yhteys tekstiin. Siteeraamisoikeus on myös teknologianeutraali, eli kuvaa saa siteerata myös digitaalisessa muodossa. Voit katsoa sitaatin edellytyksistä täältä. Sarjakuvan voi siis sisällyttää esitykseen, jos sitaatin edellytykset täyttyvät. Siteeraaminen ei ole mahdollista, jos sarjakuvaa käytetään vain esityksen elävöittämiseen ilman asiallista yhteyttä aiheeseen.