Avainsanat: kopiointi

Miten etäopetuksessa voi tarkistaa oppilaiden tehtävät? Jos käytössä ei ole digitaalista opettajan esitysmateriaalia, miten voi näyttää tehtävien vastaukset oppilaille? Voiko opettajan oppaasta ottaa kuvan ja jakaa suljetussa oppimisympäristössä, pilvessä tai muussa vastaavassa?

Jos opettaja tekee oppilasryhmällä käytössä olevan oppikirjan kappaleen aiheesta diaesityksen ja esittää sen luokkatilanteessa, jossa oppilaat laativat samalla tuntimuistiinpanoja, mitä osia kirjasta esitys saa sisältää?

Oikeus muunnella teosta (=muunteluoikeus) kuuluu teoksen tekijän yksinoikeuteen.
Piratismi on tekijänoikeuslain vastaista toimintaa, jossa valmistetaan tai kopioidaan ja levitetään teoskappaleita laittomasti ilman oikeudenhaltijan lupaa.

Kirjastonjohtaja pyysi tekijänoikeusneuvostolta 9.3.2006 lausuntoa kirjastoissa asiakkaan pyynnöstä valmistettavien kopioiden oikeudellisesta perustasta.

Kopiointilupa on Kopioston oppilaitoksille tarjoama lupa, jonka nojalla opettajat ja oppilaat voivat sekä skannata aineistoa että kopioida sitä painetuista lähteistä tai avoimilta verkkosivuilta.