Työ-, harjoitus- ja vastauskirjojen kopiointi

Kysymys:

On selvää, että kopiointilupa ei kata työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja. Miten suhtaudutaan oppikirjoihin, joissa on sekaisin teoriaa ja tehtäviä? Voinko kopioida tällaisesta teoksesta sivun opiskelijalle? Tulisiko tehtävät peittää paperikopioita otettaessa?

 

Vastaus:

Työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja ei saa kopioida lainkaan. Ainut poikkeus säännölle on etäopetus, jossa opiskelija opiskelee oppilaitoksessa ulkopuolella. Aiemmin mainitussa tilanteessa ainoastaan opiskelija saa kopioida kirjaan laatimansa vastaukset lähettääkseen ne opettajalle tarkistettavaksi. Oikeudenhaltija voi kuitenkin sallia tietynlaisen kopioinnin tietyin ehdoin, joten tämä tulee aina tarkistaa tapauskohtaisesti.