Får undervisning streamas och bandas in?

Fråga: 

Läraren har blivit ombedd att hålla en gästföreläsning. Får man ta upp föreläsningen på video och samtidigt visa den för en annan grupp i en annan skola?

Svar: 

Upphovsrätten skyddar ett självständigt och egenartat verk. Om framförandet uppnår verkshöjd kan det vara fråga om ett upphovsrättsligt skyddat verk. Upphovsrättsinnehavaren har ensamrätt till sitt verk (i detta fall föreläsningen). Att ta upp föreläsningen på video och föra över den till en annan grupp kräver tillstånd av läraren.

Ifall föreläsningen innefattar andra upphovsmäns verk, så som t.ex. musik eller bilder, behövs det även tillstånd för att banda in och överföra dessa. Beroende på situationen kan kopieringslicens eller öppna licenser bli tillämpliga. I sista hand kan man alltid be om tillstånd direkt av upphovsmännen i fråga.