Käännös- ja muunnelmaharjoitukset osana opetusta

Opetushallitus on hankkinut kouluille Kopioston kopiointiluvan, joka mahdollistaa kouluille käännös- ja muunnelmaharjoituksien tekemisen osana opetusta. Teoksen on kuuluttava Kopioston kopiointiluvan piiriin.

 1. Kirjallisten teosten kääntäminen osana opetusta
  • Opettaja tai oppilas saa opetustilanteessa harjoitustyönä kääntää kirjallisen teoksen tai osan siitä.
  • Lupa ei koske sävellysteosten sanoituksia.
  • Työn saa tallentaa ja välittää suljetun verkko-oppimisympäristön kautta, jos se on välttämätöntä harjoitustyön toteuttamiseksi, tulostamiseksi tai tarkistamiseksi (rajoitetumpaa kuin muutoin Kopiointiluvalla).
  • Luvan nojalla tehtyä käännöstä ei saa julkaista tai käyttää muussa tarkoituksessa.
    
 2. Teosten muuntelu osana opetusta
  • Opettaja tai oppilas saa opetustilanteessa harjoitustyönä muunnella teoksia (teksti- ja kuva-aineistot).
  • Muuntelun on oltava tarpeellista opetuskokonaisuuden opettamiseksi.
  • Muunteluoikeus ei koske kustannettua oppimateriaalia eikä sävellysteoksia.
  • Muunnelman saa esittää vain opetustilanteessa läsnä olevalla opetusryhmälle.
  • Opettaja tai oppilas saa tallentaa tekemänsä muunnelman muistitikulle.
  • Oppilas saa tallentaa ja välittää tekemänsä muunnelman suljetun verkko-oppimisympäristön kautta, jos se on välttämätöntä harjoitustyön toteuttamiseksi, tulostamiseksi tai tarkistamiseksi.
  • Muunnelmaa ei saa julkaista tai käyttää muussa tarkoituksessa.
  • Muuntelussa on huomioitava tekijän moraaliset oikeudet ja yksilön oikeus omaan kuvaan.