Soveltuuko opetusta koskeva poikkeus avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opetukseen tai täydennyskoulutukseen?

Kysymys:

Soveltuuko tekijänoikeuslain opetusta koskeva poikkeus avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opetukseen tai täydennyskoulutukseen?

 

Vastaus:

Tekijänoikeutta on rajoitettu sivistyksellisistä syistä. Tekijänoikeuslain 21 §:n mukaan julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhteydessä. Opetuksella on kuitenkin oltava ei-kaupallinen tarkoitus, sillä TekijäL 54 a §:n mukaan laki ei koske ansiotarkoituksessa harjoitettavaa opetustoimintaa. Kaikki kaupallinen opetustoiminta tapahtuu ansiotarkoituksessa. 

Avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu ovat lakiin perustuen maksullista toimintaa. Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan tekijänoikeuden rajoituksia on tulkittava ahtaasti, joten jos opetus on maksullista, poikkeus ei sovellu siihen.